بانک مو چیست؟

بانک-مو-چیست؟

یکی‌ از واژگان بسیار پر کاربرد و اساسی‌ در زمینهٔ ترمیم مو بانک مو می‌باشد که بسیار می‌توان در زمینهٔ این واژه صحبت کرد،ابتدا باید بگوییم بانک مچیست،بانک مو در هر فرد با روی سر یا حتی نقتا دیگر بدن موجود می‌باشد و ناحیه‌‌ بندی‌های مختلفی‌ برای آن امروزه شکل گرفته است مانند کاشت مو در به ناحیه‌ی‌ای از پشت گوش‌ها و چند سانتی متر قبل از تر پیشانی گفت میشود و این بانک مو بسیار مهم می‌باشد و نگهداری صحیح از آن بسیار اهمیت دارد البته تمامی‌ این نکات به عواملی از جمله عوامل محیطی‌ و عوامل ژنتیکی بستگی دارد.

بانک مو ضعیف

تمام این نکات و دیگر نکات به حفظ و پایداری آن ب