ترمیم و پیوند مو چیست ؟

ترمیم-و-پیوند-مو-چیست-؟

امروزه روش های مختلفی برای ترمیم مو در کلینیک ها مختلف پوست و مو وجود دارد در بعضی روش ها در پیوند مو و در بعضی مواقعه قابل رشد می باشد.