ترمیم-خط-رویش-مو

ترمیم خط رویش مو

ترمیم خط رویش مو پیشانی با توجه به نوع های مختلف ترمیم مو همه افراد به دنبال روشی هستند که ترمیم مو بدون درد و با نتیجه دهی سریع داشته باشند.روشی به نام سیفر روشی است که با استفاده از لیزر انجام می شود و جواب دهی فوق العاده ای دارد.این روش اولین بار در فرانسه انجام شد. با استفاده …