ترمیم-موهای-مرده

ترمیم موهای مرده

  از شر موهای مرده خلاص شوید و به ترمیم موی موهای مرده بپردازید .اول از همه، باید به یک سالن آرایش بروید و کمی به سلامتی موهایتان توجه کنید. کوتاه کردن موهای مرده و موهایی که انتهایشان چند شاخه شده، میزان موهای شکننده و آسیب دیده روی سرتان را فورا کاهش میدهد.   درمان با گیاه هاماملیس می‌توانید با …