ترمیم-مو-با-سلول-های-بنیادی

ترمیم مو با سلول های بنیادی

امروزه روش های مختلفی برای ترمیم مو در کلینیک ها مختلف پوست و مو وجود دارد در بعضی روش ها در ترمیم مو با سلول های بنیادی و در بعضی مواقعه قابل رشد می باشد.در هر روش مزایا خاص خود را دارد یکی از مزایای ترمیم مو با سلول های بنیادی وجود دارد این است که هیچ گونه بیهوشی، جراحی …