ترمیم-مو-به-روش-طب-سنتی

ترمیم مو به روش طب سنتی

امروزه افراد زیادی به دنبال ترمیم مو به روش طب سنتی هستند زیرا در طب سنتی بیشتر از مواد گیاهی استفاده می شود و هیچ گونه مواد شیمیایی به کار نمی برده و امروزه طب سنتی جای خاصی در بین مردم پیدا کرده است. ترمیم مو در طب سنتی عوامل مختلفی را بررسی می کند و دقیقا براسا تشخیص توسط …