ترمیم-مو-مدرن-جدید

ترمیم مو مدرن

ترمیم موی طبیعی با استفاده از سلول‌های بنیادین پوست امکان‌پذیر شد.یک گروه از محققان دانشگاهی در توکیو به تازگی روش استفاده از سلول‌های بنیادین در ترمیم فولیکو موی طبیعی را با موفقیت به انجام رسانیدند. براساس این گزارش، این گروه مطالعاتی به سرپرستی پروفسور تاکاشی با استفاده از روش مهندسی زیستی جای‌گزینی اندام و به‌کارگیری سلول‌های بنیادین بالغین توانستند فولیکول‌های …