ترمیم-مو-مصنوعی

ترمیم مو مصنوعی

ترمیم موی مصنوعی امروزه روش های متعددی برای ترمیم مو مصنوعی در کلینیک های مختلف رواج پیدا کرده است و با گذشت زمان روش های بیشتری توسط پزشکان متخصص ارائه می شود .برای انتخاب ترمیم مو به روش جدید با به نکاتی توجه کرد که پس از ترمیم مو کاملا طبیعی باشد و توسط افراد دیگه قابل تشخیص نباشد و …