ترمیم-موهای-رنگ-شده

ترمیم موهای رنگ شده

ترمیم موهای رنگ شده و آسیب دیده امروزه خیلی از افراد به طور مرتب از رنگ های بی کیفیت برای موهایشان استفاده می کنند این سبب می شود مو دچار سوختگی و وز شدن شود.دلیل وز شدن و در همیدگی موها برای این است که مو از سه لایه تشکیل شده است که سلول  آنها با استفاده رطوبت تغذیه می …