ترمیم-مو-مدرن-جدید

ترمیم مو مدرن

ترمیم موی طبیعی با استفاده از سلول‌های بنیادین پوست امکان‌پذیر شد.یک گروه از محققان دانشگاهی در توکیو به تازگی روش استفاده از سلول‌های بنیادین در ترمیم فولیکو موی طبیعی را با موفقیت به انجام رسانیدند. براساس این گزارش، این گروه مطالعاتی به سرپرستی پروفسور تاکاشی با استفاده از روش مهندسی زیستی جای‌گزینی اندام و به‌کارگیری سلول‌های بنیادین بالغین توانستند فولیکول‌های …

پیشرفته-ترین-روش-ترمیم-مو

پیشرفته ترین روش ترمیم مو

امروزه موسسه ترمیم مو در جامعه زیاد است که افراد متخصصی در آنها برای ترمیم مو با روش های مختلف فعالیت می کنند.متععد بودن موسسه ترمیم مو و روش هایی متعدد ترمیم مو که روزانه در حال افزایش است سبب سردرگمی مردم برای انتخاب پیشرفته ترین روش ترمیم مو با بهترین روش شده است.بهترین موسسه مو باید دارای مزیت های …